Kalendář SDH Rosnice 2015
Datum Akce
3.1.2015 Turnaj v kulečníku
17.1.2015 Výroční schůze SDH Rosnice
31.1.2015 Ples SDH Rosnice ve Všestarech
1.3.2015 Schůze SDH
7.3.2015 Oslava MDŽ
21.3.2015 Brigáda zastávka
21.3.2015 Požární ochrana očima dětí
28.3.2015 Sběr železného šrotu
28.3.2015 Obecní schůze
11.4.2015 Brigáda hasičárna
26.4.2015 Schůze SDH
30.4.2015 Tradiční pálení čarodějnic
3.5.2015 Nácvik požárního útoku
17.5.2015 Schůze SDH
23.5.2015 Brigáda sklep
23.5.2015 Pouťové posezení
31.5.2015 Nácvik požárního útoku
31.5.2015 Schůze SDH
6.6.2015 Závody Máslojedy
27.6.2015 Brigada vnitřní omítky-škrabání
27.6.2015 Obecní schůze - Zvonička
18.7.2015 Brigáda vnitřní omítky-penetrace a štukování
2.8.2015 Brigada vnitřní omítky-malování
2.8.2015 Schůze SDH-plánování oslav a rozloučení s létem
16.8.2015 Brigáda bourání základů zvoničky, nové dveře
16.8.2015 Schůze SDH-plánování oslav
28.8.2015 Schůze SDH-Kontola připravenosti oslav
29.8.2015 Brigáda-Příprava oslav
5.9.2015 Rozloučení s létem pro děti
5.9.2015 Oslavy 670 let a posvícení
6.9.2015 Posvícenský fotbal
9.9.2015 Nácvik požárního útoku
11.9.2015 Příprava závodů
12.9.2015 Závody o pohár starosty obce Rosnice
27.9.2015 Sousedské posezení
25.10.2015 Schůze SDH
31.10.2015 Brigáda-Stromeček
21.11.2015 Brigáda-výzdoba zpívání
28.11.2015 Brigáda-zpívání
28.11.2015 Vánoční zpívání
5.12.2015 Mikuláš
9.12.2015 Schůze SDH-Výročka + ples
2.1.2016 Novoroční turnaj v kulečníku
16.1.2016 Výroční schůze SDH Rosnice