Další akce budou doplňovány v průběhu roku

Kalendář SDH Rosnice 2017
Datum Akce
14.1.2017 Výroční valná hromada
28.1.2017 Schůze SDH Rosnice
29.1.2017 Brigáda dříví na ples, ořezání stromů u nádrže
4.2.2017 Hasičský ples
19.2.2017 Schůze SDH Rosnice
25.2.2017 Požární ochrana očima dětí
11.3.2017 Oslava MDŽ
1.4.2017 Sběr železného šrotu
14.4.2017 Velikonoční turnaj v kulečníku
30.4.2017 Tradiční pálení čarodějnic
7.5.2017 Schůze členů SDH
27.5.2017 Závody okrsku - Rosnice
3.6.2017 Dětský den
3.6.2017 Pouťové posezení
2.9.2017 Posvícenské posezení
3.9.2017 Posvícenský fotbal
16.9.2017 Soutěž O pohár starosty Obce Všestary - Všestary
25.11.2017 Vánoční zpívání
5.12.2017 Mikuláš
13.1.2018 VVH